ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > พนักงานประจำเคาน์เตอร์
       ของธนาคาร (สามารถเลือกสาขา
       ใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ)
    > Sale Executive (อุปกรณ์ และ
       แพ็คเกจด้านการสื่อสาร)
    > Account Relationship 
       Manager Position
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ 
       (Telesales) เครื่องสำอางค์ 
       อาหารเสริม
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันรถยนต์
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันชีวิต
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินคาทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันอุบัติเหตุ
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันสุขภาพ
    > Call Center Manager
    > Call Center (ทั่วไป)
    > Manager/AVP –Actuarial (Pricing)


        Qualifications
:: 

          
      เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) 
    * เครื่องสำอางค์อาหารเสริม
 *
                    • ชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
                    • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช ,ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
                    • ยินดีรับสมัครทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้มีประสบการณ์
                    • รักงานบริการและงานขาย , มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

                    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
        
         
Job Description ::
 
                  • Salary :: 8,000 - 10,000 + คอมมิชชัั่น
                  • ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์
                  • ทำงานประจำ Office ไม่ต้องไปพบลูกค้าข้างนอก
                  • บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง
                  • ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 

     
Current Pageid = 579