ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > พนักงานคีย์ข้อมูล
   > Reception / Operator
   > Web Master / Senior Graphic
       Designer
   > Call Center - Thai
   > Call Center - English
   > Call Center - ภาษาญี่ปุ่น
   > Call Cente - ภาษาเขมร
   > Call Center - ภาษาอินเดีย
   > Call Center - Service
    > Vice President – Business
       Operation
    > Account Relationship 
       Manager Position
    > Management Information
        System (MIS)
    > Junior - Agency Training &
       Development (ประจำกรุงเทพฯ
       ภาคอีสาน, เหนือ, กลาง, ใต้)
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ 
       (Telesales) เครื่องสำอางค์ 
       อาหารเสริม
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันรถยนต์
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันชีวิต
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินคาทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันอุบัติเหตุ
   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) ประกันสุขภาพ
   > Telasales Supervisor
   > Senior Telesales Manager
   > Customer Service Manager


         Job Description
:: 

          
      Call Center - อินเดีย 
  • Salary :: 13,000
  • ให้บริการลูกค้าสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
 
        
         
Qualifications
             • ชาย / หญิง อายุ 21 -32 ปี
           • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
           • มีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ
           • รักงานบริการ มีน้ำเสียงนุ่มนวลและชัดเจน
           • สามารถสื่อสารภาษาอินเดียได้ดี
 

     
Current Pageid = 575