เกี่ยวกับเรา
         บริษัท จัดหางาน พาวเวอร์ ทู จำกัด


          ประวัติบริษัท

        วิสัยทัศน์

      เราสามารถที่จะจัดหาผู้ที่มีทักษะที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับพนักงาน ถึงผู้บริหารระดับสูง  
        พร้อมทั้งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและการบริหารงานโครงการทางด้านการตลาด (Call center Consultants)  

       บริษัท จัดหางาน พาวเวอร์ ทู จำกัด ได้ก่อตั้งในปี 2007 โดยทีมงานที่ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี โดยบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  " Put the right man on the right job "  เราจะมอบบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด  
   

   
          บริการของเรา


 
   1.
การให้บริการด้านสรรหาบุคลากร (HR Service) โดยสรรหาบุคลากรตั้งแต่ระดับพนักงานในตำแหน่ง Call Center ทั้งด้านงานบริการ และงานขาย Customer Services, Telesales, รวมถึงระดับผู้บริหารขององค์กร
   2.
 ให้คำปรึกษาและการบริหารงานโครงการทางด้านการตลาด (Call center Consultants) เป็นการให้คำปรึกษาในพัฒนาและขยายงานธุรกิจในด้าน Call Center ทั้งประเภท Inbound และ Outbound Call ตลอดจนการบริหารโครงการทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดขององค์กร
   3.
 การให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training) การจัดการฝึกอบรมจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทางด้านการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และช่วยการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งด้วยการอบรมแบบกลุ่มเล็กเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะและความรู้อย่างเต็มที่
   4.
 การให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ Call Center เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร
     
 
Current Pageid = 553